[ TILAA KIRJA ]
[ TAKAISIN ]
 
   
 
 
   
 

Anna Palaa!
Käytännön palautetaitokirja

Jari Ranne


ISBN 952-5146-23-5
Ohv. 31,30
s.247.

Kun haluat kehittyä janoa palautetta

Palautetta tarvitaan. Sitä kaivataan. Palaute on keskeinen osa elämää ja selviytymistä. Ilman palautetta on mahdotonta elää. Elleivät yksilöt ja yhteisöt saa ja hyödynnä palautetta, he eivät selviä. Palaute on mukana kaikessa vuorovaikutuksessa. Se on mukana kaikessa elävässä toiminnassa.

Tämän kirjan tavoitteena on auttaa yksilöitä ja työyhteisöjä vastaamaan palautteen tarpeeseen. Kirja tarjoaa työvälineitä palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen, haastaviin palautetilanteisiin sekä taitojen kehittämiseen.

. Miten palautemenetelmiä ja -taitoja voi käyttää ja kehittää?
. Miten selvitä vaikeista palautetilanteista?
. Kuinka paljon ja miten voi ottaa huomioon yksilöllisyyttä?
. Miten kehittää työyhteisöön avoin ja rakentava  palautekulttuuri?
. Miten edetä käytännössä?

Painopiste on työyhteisöihin ja johtamiseen liittyvissä
palautetilanteissa, joskin useimmat kohdat ovat yleistettävissä muillekin elämän alueille. Kirja sisältää käytännönläheisiä neuvoja ja runsaasti käytännön esimerkkejä.

Jari Ranne on psykologi, suggestoterapeutti, NLP Associate Trainer,
kouluttaja, konsultti, työnohjaaja.
Hän on toiminut 80-luvulta asti kouluttajana, luennoitsijana ja konsulttina sekä 90-luvulta lähtien työyhteisöjen ja esimiesten työnohjaajana mm. eri teollisuuden aloilla ja palveluyrityksissä sekä valtion ja kuntien eri alojen yksiköissä. Hän on myös toiminut mm. psykologina psykiatrisessa sairaalassa ja vankilassa sekä esimiehenä.

www.sininenkolmio.fi