[ TILAA KIRJA ]
[ TAKAISIN ]
 
   
 
 
   
 

Yrityksen hiljainen osaaminen
– kehittämisen uusi taso
Veli-Matti Toivonen – Riitta Asikainen

ISBN 952-5146-22-7
Ohv. 33,20
s. 125.

”We know more than we can tell”

Jos menet kysymään jonkun asian osaajalta, kuinka hän tuloksensa saa aikaiseksi, hän ei osaa selittää sitä niin, että sen siitä oppisi.  Hiljaista osaamista syntyy kokemuksesta.  Mitä paremmaksi tulee jonkun asian osaajana, sitä vaikeampi on enää kuvata, miten sen tekee.

Mitä tapahtuu, jos osaaja lähtee toiseen firmaan, eläkkeelle, sairaslomalle, vapaalle?  Hän vie kaiken osaamisen mukanaan.

Millainen on sinun yrityksesi hiljaisen tiedon strategia:
-  mikä on sinun yrityksessäsi olennaista osaamista?
-  kuinka sen syntymistä tuetaan?
-  kuinka sitä levitetään (hiljaisena osaamisena) yrityksessä?
-  kuinka sitä avataan (mallittamalla) kaikkien opittavaksi?

Oppipoikana opitaan osaajan hyvät, mutta myös huonot puolet.  Ns. tavallisilla kysymyksillä osaaja kertoo vain tietoisesti tietämänsä ja muistamansa.  Joskus osaajat selittävät osaamisensa perustuvan johonkin ihan muuhun kuin siihen, mitä he todellisuudessa tekevät.

Vasta mallittamalla osaamisen ja hiljaisen tiedon olennaiset puolet saadaan näkyviksi.  Vasta mallittamalla oppii sen, mitä osaa.

Tämä kirja käsittelee osaamisen ja nimenomaan hiljaisen tiedon tunnistamista mallittamisen keinoin.  Kirjan ajatukset, ideat, menetelmät on kokeiltu ja esimerkit kerätty eri alan yrityksissä 1995-2004.  Kirja on kirjoitettu yrityksen kehittämisen ja ammatillisen osaamisen näkökulmasta.  - Se ei estä soveltamasta kirjan ideoita mihin tahansa inhimilliseen osaamiseen.

Kirja soveltuu erityisesti kaikille, jotka osaavat jotakin. 
Tai jotka tietävät jonkun, joka osaa.

Kirjoittajat
Riitta AsikainenSenior Modeller, psykologi, FM, NLP Trainer.  Yritysvalmentaja ja -kouluttaja. Yli 10 vuotta kokemusta ammatillista osaamista tukevien teemojen valmentamisessa. Mallittamisen ja erityisesti mallittamiseen perustuvan yritysvalmennuksen kehittäjä.  Useita kirjoja.

RA-Koulutus Oy
0400-790877
riitta.asikainen@kolumbus.fi
www. riitta.info
www. modeal.com

Veli-Matti Toivonen
Senior Modeller, psykologi, YM, NLP Trainer´s Trainer. Työyhteisökonsultti.  Toiminut vuosia huipputaidon mallittajana mallittaen mm. johtamista / esimiestyötä, myyntiä ja asiantuntijatyötä.  Kirjoittanut kuusi kirjaa inhimillisestä huipputaidosta.

VMT Koulutus ja konsultointi Oy
0400-756670
veli-matti.toivonen @ vmt.inet.fi
www. vmtkoulutus.com
www. modeal.com